TLC Society - Thai Land Cruiser Club | Drive a Legend, Drive a Land Cruiser.

 

   

ค้นหา
ดู: 109862|ตอบ: 257
go

ลำดับสมาชิก TLC    

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เวลาออนไลน์
14396 ชั่วโมง 
ความบ้า
20590  
ลูกอึด
21210  
ความดี
17389  
เข้าสู่ระบบล่าสุด
5-1-2021 
สมัครสมาชิกเมื่อ
17-3-2011 
โพสต์
2415 
กระทู้
144 
เครดิต
82204 
สิทธิ์ในการอ่าน
255 
UID
โพสต์เมื่อ 25-3-2011 09:59 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

   การเป็นสมาชิกแฟนพันธ์แท้คือการที่ท่านเสียสละบริจาคเงินจำนวน 500 บาท ( ตลอดชีพ ) เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆของชมรมโดย ส่วนหนึ่งจะเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเว็ปไซต์ และการทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ และอื่นๆ ทั้งนี้ผู้ที่เป็นแฟนพันธ์แท้นั้นจะได้รับส่วนลดจาก ป๋า Paiboon 80 รวมถึงท่านอื่นๆที่ขายของในกระดานซื้อขายโดยที่ ป๋า Paiboon80 นั้นได้สนับสนุนทุกท่านที่เป็นแฟนพันธ์แท้โดยลดราคาของผลิตภัณฑ์ Superpro ทุกรายการ 10% ของราคาขายปกติ รวมถึงผลิตภัณฑ์ TJM อีกด้วย โดยในขั้นตอนของการสมัครนั้นจะมีการเก็บข้อมูลและเปิดเผยให้ตรวจสอบตลอดเวลาว่ามีการใช้จ่ายอะไรบ้าง  โดยสามารถโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย  สาขาถนนสรรพวุธ เลขที่บัญชี 180-0-14008-8 ชื่อบัญชี ว่าที่ ร.ต.วชิรศักดิ์  สุวรรณเพชร และโทรแจ้งหรือ Post , PM บอกวันเวลาที่ท่านทำการโอน กรุณาโอนเป็นเศษสตางค์เพื่อง่ายในการตรวจสอบเช่น 500.02 เป็นต้น ทั้งนี้หมายเลยจะ Run ตามระบบโดยเริ่มที่ TLC-140 เป็นต้นไป
     


เลขที่ชื่อ-นามสกุลนามแฝงรุ่นรถทะเบียนรถมือถือ
TLC-001มโนพัศ อัมพาผลพัศ macmaFZJ80สจ 850081-441-2263
TLC-002ยศพงศ์  ปีตวัฒนกุลKornHDJ101FZJ80พพ 2212
081-870-8570
ยศพงศ์  ปีตวัฒนกุลKornHDJ101HDJ101ภฐ 8789081-870-8570
TLC-003รุ่งชัย บุญทรงฤทธิpongcruiserKZJ784ฬ-9207081-808-3208
TLC-003รุ่งชัย บุญทรงฤทธิpongcruiserHZJ80พห -3885081-808-3208
TLC-004เกษม แซ่เตียวJuckoFZJ80พบ 37081-820-1955
TLC-005ปรีชา งามถาวรทรัพย์Toh (Jung)FZJ80ศห 5545081-844-4461
TLC-006ประภาส สุวรรณเพชรtakechiFZJ80กข 9323 ชัยภูมิ086-257-8230
TLC-007ณัฐนันท์  มณีเลิศTomcruiserVZJ95พม 6414081-801-2622
TLC-008มานะ ช่างศูนย์maximFZJ804ณ 8889081-915-4530
TLC-009ศักดา ตันประทุมวงษ์shadowcruicer ชะโดดำLJ 78ศก 4348081-811-1959
TLC-010วัชร จีระลักษณกุลChang80FZJ808ษ 8887081-834-3863
TLC-011ไพบูลย์ เกษมธนกุลPaiboon-80HDJ81พห-3858081-921-1680
TLC-012
ZimbaHZJ80
081-919-9137
TLC-013
noom80


TLC-014พงศ์ธร ศรีอรุโนทัยkingkong 60BJ 60กข 3232081-939-1967
TLC-015สุดเขต เพชราบรรพ์F halanFZJ80วษ 8607087-983-7812
TLC-016พงษ์Sting LJ78LJ 78
081-630-1238
TLC-017เชนกร ศุภฤกษ์รัตน์หลินHZJ 80ธอ 919081-306-3533
TLC-018
ศอ73BJ73ศอ 73085-900-9004
TLC-019ฉัตรชัย ชลิตาTuiNui KrubHZJ 80
081-339-1249
TLC-020ไพบูลย์ หรีรักษ์Neng60BJ 60งธ 3256081-207-9210
TLC-021
pram


TLC-022อิทธิพัทธ์ อัครภูรีรัชต์ittipatFZJ 80
081-666-6935
TLC-023ลิฟท์, เรียมALIFT


TLC-024อนุชิต ทิมถาวรอ๋ำHZJ 80
081-918-0875
TLC-025ชินาทร แซ่โล้วทร80HDJ 80ฉว 1348081-8215865
TLC-026พตท.สุทธิพงษ์pekko


TLC-027สุวัฒน์ - โจ้ 60suwat2uFJ 60ษต 4920081-441-9656
สุวัฒน์ - โจ้ 60suwat2uHZJ 80ฐธ 4526081-441-9656
สุวัฒน์ - โจ้ 60suwat2uLJ785ฐ 8921081-441-9656
TLC-028เกษมศักดิ์ เสมาทองอ๋องHZJ 80
081-807-5213
TLC-029ธาตรี โภควนิช ( ดอย )น้ำหวาน80FZJ 803ณ 4343081-868-9489
TLC-030สมประสงค์ เสาว์ทองหยุ่นMacLC90VZJ95
086-843-8898
TLC-031
Chanchai


TLC-032สมภพ โสตถิเสาวภาคย์VSSUZJ100ฉพ 9288081-833-8381
TLC-033อาทิตย์ วีระนาวิน Pok80VX80
081-869-9142
TLC-034ณรงค์ศักดิ์ เจริญวงษ์ACS10725FZJ 801ณ 2199089-444-9696
TLC-035
oat and tulHDJ80

TLC-036รุ่งโรจน์ ชัยรัตน์RoyFZJ80
086-883-6565
TLC-037อรรถกร อิทธิรัตนะโกมลattakorn80FZJ80พอ 9809081-862-6588
TLC-038สุเมธLN10678FZJ80
081-657-4751
TLC-039หาญเดช ทองงามHARNFZJ80พห 579081-714-0800
TLC-040ชัยศักดิ์ อนพันธ์สกลsomoFZJ80พห 1129081-685-1914
TLC-041
Choi3son


TLC-042ธัมรงค์ศักดิ์ ภัทรธรรมจริยาskopFZJ803ษ 9333086-387-0129
TLC-043
PKK_VX80


TLC-044
ballVZJ95VZJ95
081-946-5887
TLC-045
witchara


TLC-046
toy khonkaen


TLC-047ธีรเดช ลือชาวิวัฒน์หนุ่มKZJ783ษ 2332081-922-0916
TLC-048
hmoo bj


TLC-049
KemFZJ80
081-889-5502
TLC-050จอมพรศ ชัยนรานนท์Jom3.4VZJ95สย 2802086-634-3096
TLC-051มนัส โพธิ์เชยManasFZJ80สฮ 3935081-616-7306
TLC-052
TJ


TLC-053วิทย์ เมฆะวรากุลwitchonRZJ95กธ 7799 ชลบุรี038-349358
TLC-054จเร เชิดพรหมแก้ว bearcruiser


089-811-2116
TLC-055ธนเศรษฐ์ โลทารักษ์พงศ์Tan PradoKZJ95
081-845-4647
TLC-056พยุงศักดิ์ ฉมารัตน์KevinRZJ95วค 1571081-700-4553
TLC-057สิงหะชัย คมนาธรรมโกมล

พห 2281081-629 0957
TLC-058สันติ วิเศษสินธุ์jack hatyaiVZJ95ษธ 8871081-8988670
TLC-059ปูรัณ ประโยชน์อุดมกิจseafanHDJ80ฐว 1818084-1734760
TLC-060มานุชา งอกชัยภูมิManuchaFZJ80พห 661702-8945530
TLC-061ปิยะบุตร เขื่อนทาnookhook, red pradoVZJ95พข 6979087-0455300
TLC-062นิวัฒน์ ศรัทธากุล ( ตั้ม )niwat_ecl@95Prado95วค 6386081-3582273
TLC-063จีรวัฒน์พันธุ์ไพโรจน์JP580

081-372-5139
TLC-064( มีเจ้าของแล้ว )TLC-065ณรงค์ศักดิ์ บัวเผื่อนwork8080พต 8691081-9220914
TLC-066ศรีจันทร์ แสงสว่างsrichan sangsawangPrado95ศง 9866089-4533010
TLC-067สรสิทธิ์ ลภนะพันธุ์ (ป๊อบ)sorasitHZJ80 UN
081-9220914
TLC-068ชัยศรี ด้วงพลูchaisri100VX100ภธ 2820086-4452397
TLC-069โพพิง ทองศรีจันทร์poe95Prado95ชบ 8014081-5610666
TLC-070อัครเดช ชุณหกิติยานนท์
VX802ณ 330502-4287127
TLC-071ใหญ่yaiVX80
081-6290957
TLC-072นววิธ กสิเสรีวงศ์VIT80VX80กจ 8555089-4889423
TLC-073พรศักดิ์ เพ็ชรตระกูลชาติToy555VX80พม 8449084-7676188
TLC-074ธัชชาย ถาวรวิศิษฐพรmie_beetleCygnusวพ 7377089-1616677
TLC-075วศรุต ชาญศิริวัฒน์ตุ้ยVX80ชอ 2026081-3377787
TLC-076( มีเจ้าของแล้ว )TLC-077จิรายุ ไชยเทพPZJ77PZJ777575081-8138928
TLC-078( มีเจ้าของแล้ว )TLC-079( มีเจ้าของแล้ว )TLC-080ศิวดล อ่อนมณี NungVX80FZJ80 9ษ-4804089-777-2815
TLC-081ธรรมรัตน์(ภูมิ)  สุวรรณเพชร
PooM81VX80
081-1748623
TLC-082( มีเจ้าของแล้ว )TLC-083( มีเจ้าของแล้ว )TLC-084( มีเจ้าของแล้ว )TLC-085( มีเจ้าของแล้ว )TLC-086( มีเจ้าของแล้ว )TLC-087( มีเจ้าของแล้ว )TLC-088อัจฉริยะ คิวสุวรรณเทVX80
081-951-7722
TLC-089( มีเจ้าของแล้ว )TLC-090( มีเจ้าของแล้ว )TLC-091
kerey95


TLC-092( มีเจ้าของแล้ว )TLC-093( มีเจ้าของแล้ว )TLC-094( มีเจ้าของแล้ว )TLC-095นาวาตรี สตางค์ ชุตาภาnavy95RZJ95ษฬ 8166086-5651182
TLC-096( มีเจ้าของแล้ว )TLC-097มาร์ค  กราบิเบล แวร์ยอลmarcPrado 1KDวฉ-7019081-4203870
TLC-098( มีเจ้าของแล้ว )TLC-099ตุ๋มTOOM 99VX80ษต 576081-8311121
TLC-100เดชา ลิ้มถาวรวงศ์day100HDJ100กค 7000089-4547000


Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เวลาออนไลน์
14396 ชั่วโมง 
ความบ้า
20590  
ลูกอึด
21210  
ความดี
17389  
เข้าสู่ระบบล่าสุด
5-1-2021 
สมัครสมาชิกเมื่อ
17-3-2011 
โพสต์
2415 
กระทู้
144 
เครดิต
82204 
สิทธิ์ในการอ่าน
255 
UID
โพสต์เมื่อ 25-3-2011 10:27 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

Rank: 8Rank: 8

เวลาออนไลน์
9182 ชั่วโมง 
ความบ้า
5718  
ลูกอึด
6106  
ความดี
6756  
เข้าสู่ระบบล่าสุด
16-12-2020 
สมัครสมาชิกเมื่อ
19-3-2011 
โพสต์
757 
กระทู้
32 
เครดิต
25055 
สิทธิ์ในการอ่าน
20 
UID
โพสต์เมื่อ 25-3-2011 13:00 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
อิอิ ขอจอง TLC 141 ได้ป่าว :victory:
The Ultimate Machine "Land Cruiser"

Rank: 6Rank: 6

เวลาออนไลน์
2338 ชั่วโมง 
ความบ้า
982  
ลูกอึด
868  
ความดี
2822  
เข้าสู่ระบบล่าสุด
14-1-2021 
สมัครสมาชิกเมื่อ
20-3-2011 
โพสต์
84 
กระทู้
13 
เครดิต
5738 
สิทธิ์ในการอ่าน
70 
UID
28 
โพสต์เมื่อ 25-3-2011 13:35 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย teerut เมื่อ 25-3-2011 13:39

ขอด้วยคนสิครับ{:8_131:}[/img]

ชื่อ : ธีร์รัฐ  อภิวิริยพรชัย
ชื่อในเวป : teerut
หมายเลขประจำตัว : TLC.....รออยู่ครับ
รถที่ใช้ : PRADO 95
ทะเบียนรถ : ฎป 3950 กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ :  กทม. ลาดกระบัง
โทร  083-6034563
e-mail : teerut.api@live.com

แสดงความคิดเห็น

admin  ช่วยนำข้อมูลนี้ไปใส่ที่กระทูแนะนำตัว+รูปรถด้วย นะครับ  โพสต์เมื่อ 10-4-2011 22:10

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เวลาออนไลน์
14396 ชั่วโมง 
ความบ้า
20590  
ลูกอึด
21210  
ความดี
17389  
เข้าสู่ระบบล่าสุด
5-1-2021 
สมัครสมาชิกเมื่อ
17-3-2011 
โพสต์
2415 
กระทู้
144 
เครดิต
82204 
สิทธิ์ในการอ่าน
255 
UID
โพสต์เมื่อ 25-3-2011 14:50 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ของใครแก้ไขแจ้งมานะ

แสดงความคิดเห็น

armchai  ผมจองได้ป่าวครับ TLC-033  โพสต์เมื่อ 25-3-2011 18:30
takechi  ของพี่...TLC-033 ย้ายไปเป็น TLC-006 เลขเดียวแล้วนะ (TLC-033 จะว่าง)  โพสต์เมื่อ 25-3-2011 16:16

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เวลาออนไลน์
10615 ชั่วโมง 
ความบ้า
1517  
ลูกอึด
1745  
ความดี
2854  
เข้าสู่ระบบล่าสุด
27-5-2017 
สมัครสมาชิกเมื่อ
18-3-2011 
โพสต์
188 
กระทู้
3 
เครดิต
7821 
สิทธิ์ในการอ่าน
255 
UID
โพสต์เมื่อ 25-3-2011 15:11 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขออีกเลขได้เปล่า   
TLC-200 :lol:lol:lol:lol:lol

แสดงความคิดเห็น

admin  ตาหลก  โพสต์เมื่อ 30-3-2011 12:30
KornHDJ101  งั้นผมขอจอง 205 แล้วกันครับ เดี๋ยวจะเอา 200 มาวางคาน :)  โพสต์เมื่อ 27-3-2011 19:50
admin  เอาใว้เกร็งกำไรไง  โพสต์เมื่อ 25-3-2011 17:18
takechi  ของเลขนี้แสดงว่ากำลังเล็ง VX200 อยู่เหรอ  โพสต์เมื่อ 25-3-2011 16:24
paiboon80  เบอร์นี้ไม่ได้, ต้องประมูลเริ่มที่ 2,000  โพสต์เมื่อ 25-3-2011 15:47

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เวลาออนไลน์
14396 ชั่วโมง 
ความบ้า
20590  
ลูกอึด
21210  
ความดี
17389  
เข้าสู่ระบบล่าสุด
5-1-2021 
สมัครสมาชิกเมื่อ
17-3-2011 
โพสต์
2415 
กระทู้
144 
เครดิต
82204 
สิทธิ์ในการอ่าน
255 
UID
โพสต์เมื่อ 25-3-2011 18:52 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
เรื่องจองเลขนั้นขอพักใว้ก่อน เดี๋ยวไปเปิดบัญชีก่อนนะ ส่วนเลขนั้นจะ Run ต่อจาก Studa เนื่องจากอาจจะมีบางท่านที่ได้เลขนั้นแล้วและยังไม่ได้ลงข้อมูลอาจจะทำให้ข้อมูลซ้ำกันได้ ได้เรื่องอย่างไรจะแจ้งทราบ

Rank: 8Rank: 8

เวลาออนไลน์
54 ชั่วโมง 
ความบ้า
127  
ลูกอึด
49  
ความดี
202  
เข้าสู่ระบบล่าสุด
28-9-2012 
สมัครสมาชิกเมื่อ
28-3-2011 
โพสต์
29 
กระทู้
0 
เครดิต
534 
สิทธิ์ในการอ่าน
20 
UID
105 
โพสต์เมื่อ 28-3-2011 17:48 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ท่าน admin ครับ ผมสมัครแล้วทั้งบ้านเก่าและบ้านใหม่
แต่ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้เลข TLC ครับ {:15:}

แสดงความคิดเห็น

armchai  ผมมสมัครแฟนพันธุ์แท้เลยละกัน ครับ  โพสต์เมื่อ 30-3-2011 13:56
armchai  ยินดีครับท่านadmin 'งั้นขอเลขบัญชีครับ  โพสต์เมื่อ 30-3-2011 13:55
admin  สมัครแฟนพันธ์แต้ ต้องบริจาคสนับสนุนชมรม 500 นะ เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ  โพสต์เมื่อ 28-3-2011 18:12
คนแพร่ เชียร์แพร่ยูไนเต็ด

Rank: 6Rank: 6

เวลาออนไลน์
178 ชั่วโมง 
ความบ้า
1798  
ลูกอึด
2318  
ความดี
1902  
เข้าสู่ระบบล่าสุด
15-11-2014 
สมัครสมาชิกเมื่อ
30-3-2011 
โพสต์
217 
กระทู้
8 
เครดิต
8033 
สิทธิ์ในการอ่าน
70 
UID
119 
โพสต์เมื่อ 30-3-2011 12:25 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
เช่นกันครับพี่ ผมยังไม่ได้หมายเลขครับสมัครทั้ง เก่า และ ใหม่ ครับ
ชื่อ : อุกฤษฏ์ ขวัญซ้าย
ชื่อในเวป : SUKCOMPANY
หมายเลขประจำตัว : TLC.....ยังไม่มีครับ ยังไม่ได้
รถที่ใช้ : FJ45
ทะเบียนรถ : .........
ที่อยู่ :  ภูเก็ต
โทร  087 2743939

แสดงความคิดเห็น

admin  ช่วยนำข้อมูลนี้ไปใส่ที่กระทูแนะนำตัว+รูปรถด้วย นะครับ  โพสต์เมื่อ 10-4-2011 22:10

Rank: 8Rank: 8

เวลาออนไลน์
1212 ชั่วโมง 
ความบ้า
3119  
ลูกอึด
1543  
ความดี
5778  
เข้าสู่ระบบล่าสุด
21-4-2018 
สมัครสมาชิกเมื่อ
26-3-2011 
โพสต์
795 
กระทู้
18 
เครดิต
14356 
สิทธิ์ในการอ่าน
20 
UID
91 
โพสต์เมื่อ 30-3-2011 20:18 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Wat80 เมื่อ 30-3-2011 20:19

โอนเงินแล้วครับคุณก้อง9นิ้ว เมื่อเย็นนี้เวลา19.00 จำนวน500.36
ผมทวัตร์  ทัศนา
ใช้ชื่อนี้ หรือFZ80
ใช้รถไอ้ล่ำดำมืดvx80
อยู่พิษณุโลก-สุโขทัย
Tel 086 7901097
เป็นตัวสำรอง เป็นกิ๊กมานาน ขอเป็นแฟนพันธ์แท้กับเขาบ้างครับ จัดเลขสวยๆให้หน่อยครับ:handshake

แสดงความคิดเห็น

AoyTasni  สวัสดีค่ะ เพิ่งสมัครไปค่ะขอจอง TLC 300 นะคะป๋าขา เที่ยงนี้โอนค่าแฟนพันธ์แท้ไปให้โลดดดด   โพสต์เมื่อ 12-7-2013 10:57
admin  ช่วยนำข้อมูลนี้ไปใส่ที่กระทูแนะนำตัว+รูปรถด้วย นะครับ  โพสต์เมื่อ 10-4-2011 22:11
admin  เจอตัวแล้วหาอยู่ว่าใคร ได้รับการโอนแล้วเวลา 19:00 น. รับหมายเลข TLC-149  โพสต์เมื่อ 30-3-2011 20:21
คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

เว็บมาสเตอร์แนะนำ ปิด


รับสมัครสมาชิกแฟนพันธ์แท้ครับบบบ ...

การเป็นแฟนพันธ์แท้คืออะไร แล้วมีดีอย่างไร ทำไมถึงแนะนำ ไปดูกันเลยครับ


ดู

รูปแบบข้อความล้วน|Thai Land Cruiser Club

GMT+7, 22-1-2021 12:50 , Processed in 0.025853 second(s), 12 queries .

Powered by Discuz! X1.5

© 2001-2010 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai! Team.